Granit

Bellesa sòbria, port i una extraordinària duresa retraten aquesta roca que Marbres Oller treballa amb la seguretat que dóna els més de 50 anys d’experiència en el treball de la pedra natural i del granit en concret. Marbres Oller disposa de granets de varietats exòtiques i exclusives a més de tons i acabats mai vistos. Un autèntic luxe per als sentits.

L’amplitud i heterogeneïtat d’aquesta gamma planteja infinites possibilitats d’aplicacions i d’integració en les decoracions d’exterior i d’interior més exigents. I amb multitud d’acabats: polit, tosquejat, granallat, envellit, setinat i flamejat.

Origen:

El granit és una roca ígnia plutònica formada pel refredament lent d’un magma (fos alumínico) a grans profunditats de l’escorça terrestre.

Aquest prolongat refredament permet que es formin grans vidres, donant lloc a la textura cristal·lina característica dels granits.

Composició:

Les roques granítiques estan constituïdes per tres minerals essencials: quars, feldspat i miques; a més d’un grup molt variable de minerals accessoris, que es presenten en percentatges inferiors al 5%, com poden ser el apatita, esfena, òxids, al·lanita, zircó, amfíbols, etc.

Tant el procés de formació fa milions d’anys com la pròpia composició química dels granits, fa d’aquestes pedres uns materials excepcionals per a la construcció des del punt de vista estètic, però sobretot, des del punt de vista tècnic amb alts valors de resistència i durabilitat.

Denominació comercial:

Comercialment es denominen “Granits” a un conjunt de roques cristal·lines que inclouen feldspats en la seva composició i els vidres solen diferenciar-se a simple vista. Així, dins d’aquest terme s’engloben roques ígnies plutòniques (granit en sentit estricte, granodiorita, sienita, diorita, gabre …), algunes roques ígnies volcàniques (basalt o andesita) i roques metamòrfiques (gneis, migmatita, milonita).